Ziņas
Ieva Brante: vardarbība skolās jānovērš tūlīt un tagad
06/09/2023

Ziņas par vardarbību skolās pēdējā laikā lasāmas medijos ar neapskaužamu regularitāti. Šādi gadījumi fiksēti Rīgas Lietuviešu vidusskolā, kur uz skolu bija atnācis skolēns ar virtuves nazi, draudot sadurt klasesbiedreni, kā arī Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, kur jaunietis sadūris skolasbiedru. Šo atgadījumu regularitāte ir prasījusi nekavējošu rīcību.

Balstoties uz pēdējā laika notikumiem, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Ieva Brante komisijā nekavējoši aktualizēja jautājumu par rīcības plānu ar problēmbērniem. Komisijā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) tika aicināta izstrādāt vienotu algoritmu izglītības iestādēm, ko pielietot bērnu un jauniešu vardarbības gadījumos. Tāpat vairāki komisijas darbības mēneši tika veltīti, meklējot risinājumu nepilngadīgo atskurbtuvēm.

“Šobrīd ir izstrādāts vienots rīcības algoritms tam, kā skolās risināt vardarbības situācijas, un tas tiks nosūtīts izglītības iestādēm. Tāpat uzdots VBTAI turpināt darbu pie algoritma pilnveides, pārskatot normatīvo regulējumu bāriņtiesu sadarbībai ar vecākiem. Vienlaikus VBTAI sadarbībā ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību meklēs risinājumu vecāku atbildības regulējuma pilnveidošanai bērnu problemātiskās uzvedības novēršanai,” informē komisijas priekšsēdētāja Ieva Brante.