Ziņas
APVIENOTAIS SARAKSTS piedāvā 8 punktu rīcības plānu, kas samazinās elektrības pārvades tarifus par 40%
13/09/2023

Ņemot vērā satraucošo sociālo situāciju, ko rada mājsaimniecību nespēja segt strauji augošos elektrības rēķinus, kas vairāk nekā 400 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju pakļauj nabadzības riskam, APVIENOTAIS SARAKSTS pēc visu iesaistīto pušu (KEM, SPRK, AST, ST u.c. ekspertu) uzklausīšanas ir sagatavojis Saeimas lēmumprojektu Ministru kabinetam elektrības tarifu samazināšanai, ko piedāvā iekļaut jau rītdienas, 14. septembra, Saeimas sēdes darba kārtībā. APVIENOTĀ SARAKSTA ieskatā ir būtiski sniegt nekavējošu atbalstu iedzīvotājiem ziemas periodā, kad būs lielākais izmaksu pieaugums, paralēli izstrādājot ilgtermiņa risinājumus saprātīgu un samērīgu elektrības tarifu noteikšanai.

Priekšlikumu autors, APVIENOTĀ SARAKSTA deputāts Andris Kulbergs norāda: “Tik būtiskām reformām ir jābūt pārejas periodam un mehānismiem, lai mīkstinātu pārmaiņu sekas. Turklāt problēma ir jārisina pēc būtības, proti, jāsamazina paši tarifi.”

Tāpēc APVIENOTAIS SARAKSTS aicina Saeimu uzdot Ministru kabinetam:

  1. sagatavot normatīvos aktus, lai sešu mēnešu periodā no 2023. gada 1. oktobra līdz 2024. gada 1. aprīlim sniegtu elektrības sadales tarifu atbalstu visām Latvijas mājsaimniecībām, kas samazinātu izmaksas par “Sadales tīkla” tarifu par 50%, izdevumus sedzot no rekordaugstās AS „Latvenergo” peļņas;
  2. līdz 2023. gada 1. decembrim izstrādāt speciālu aizsargāto lietotāju tarifa metodiku un paplašināt esošo aizsargāto lietotāju loku, iekļaujot tajā visas sabiedrības grupas, kurām draud enerģētiskās nabadzības risks;
  3. līdz 2023. gada 1. decembrim sniegt risinājumu mikroģenerācijas (saules paneļi) klientiem ar palielināto pieslēguma maksu, jo cilvēki, veicot investīcijas, paļāvās uz noteiktiem valsts garantētiem ilgtermiņa noteikumiem;
  4. līdz 2023. gada 31. oktobrim izstrādāt un iesniegt Saeimā grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, paredzot peļņas (kapitāla atdeves) ierobežojumus pārvērtētiem AS „Augstsprieguma tīkls” un AS „Sadales tīkls” aktīviem.

Sešu mēnešu laikā veikt darbības tarifu samazināšanai, īstenojot šādus pasākumus:

  1. veikt visaptverošu analīzi par AS „Augstsprieguma tīkls” un AS Sadales tīkls” apvienošanu vienā uzņēmumā, kas dos būtiskus ietaupījumus izmaksās un ļaus ilgtermiņā efektīvāk izmantot resursus tīkla attīstībai;
  2. līdz 2023. gada 1. decembrim iesniegt Saeimā ziņojumu ar priekšlikumiem mazināt birokrātiskus šķēršļus enerģētikas projektu īstenošanai;
  3. līdz 2023. gada 1. decembrim izvērtēt AS ”Augstsprieguma tīkls”, AS Sadales tīkls” tarifu izlīdzināšanas iespēju elektrības ražotājiem un patērētājiem, tādējādi samazinot kopējo tarifu slogu patērētājiem;
  4. Ministru kabinetam, gatavojot budžeta projektu, paredzēt, ka lielāko daļu no AS „Latvenergo”, AS „Augstsprieguma tīkls” un AS Sadales tīkls” dividendēm izlieto sistemātiskam energoefektivitātes atbalstam.