Ziņas
APVIENOTAIS SARAKSTS atbalsta jaunu finansēšanas principu ieviešanu skolās, taču IEBILST pret pašreizējo Izglītības un zinātnes ministrija modeli un PIEDĀVĀ savu risinājumu
29/01/2024

Kvalitāte nevar būt tikai lozungs!

APVIENOTAIS SARAKSTS atbalsta jaunu finansēšanas principu ieviešanu skolās, taču IEBILST pret pašreizējo IZM modeli un PIEDĀVĀ savu risinājumu:

  1. Kvalitatīvajam rādītājam jābūt prioritāram finansējuma piešķiršanā izglītības iestādei (balstoties uz CE rezultātiem iepriekšējo trīs gadu periodā).
  2. Pašvaldībām JĀĻAUJ lemt par vidējās izglītības piedāvājumu ārpus novadu centriem, no IZM puses nodrošinot proporcionāli samazināto finansējumu, nevis to nepiešķirot, ja nav izpildījies kvantitatīvais rādītājs vidējā izglītības posmā.
  3. Ir jābūt precīziem aprēķiniem modeļa ieviešanai, jo šobrīd prognozētā fiskālā ietekme (kas balstīta uz neprecīziem datiem) ir 73 milj.EUR.
  4. Slēdzot vai reorganizējot skolas, nav pieļaujama situācija, kad ir nepieciešams liels finansējums izglītības iestāžu paplašināšanai, kurā mācīsies slēgto skolu skolēni.
  5. Ejot uz skolu centralizāciju jau iepriekš jāizstrādā iekļaujošās izglītības ieguves piedāvājums, kurš nebalstās tikai uz bērnu un integrēšanu lielajās skolās.
  6. Jābūt skaidram mehānismam, kā tiks nodrošinātas papildus vietas profesionālajā vidējā izglītībā, jo šobrīd šo iestāžu kapacitāte ir izsmelta.

Finansēšanas modeļa: Programma Skolā galvenais sauklis "KVALITĀTE" nedrīkst būt balstīts uz IZM kvantitatīvo "Excel".

Informāciju sagatavoja APVIENOTAIS SARAKSTS deputāts Česlavs Batņa.