Ziņas
Aicinām Valsts prezidentu neizsludināt grozījumus Notariāta likumā un nodot tos tautas nobalsošanai
09/11/2023

Ceturtdien, 9. novembrī, Saeima steidzamības kārtā pieņēma tā dēvētos partnerības likumus, tostarp grozījumus Notariāta likumā, paredzot izveidot partnerības institūciju. Izvairoties no diskusijām valdībā, neiesaistot apspriešanā sabiedrību, steigā pieņemti strīdīgi un nekvalitatīvi sagatavoti likumi, kas var būtiski ietekmēt Latvijas kā valsts un sabiedrības attīstību ilgtermiņā.

Saeimas deputāti uzskata, ka jaunradītais partnerības institūts rada mākslīgu un nevajadzīgu alternatīvu Satversmē nostiprinātajai laulībai starp vīrieti un sievieti.

Deputāti uzskata, ka laulība ir civiltiesisks institūts, ar kura palīdzību tiek nostiprināta sievietes un vīrieša savienība, lai izveidotu ģimeni, un tā ir viena no Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātajām Latvijas valsts pamatvērtībām. Tieši laulības institūts kalpo par priekšnoteikumu ģimenes izveidošanai.

Ar Notariāta likuma grozījumiem laulības institūta nozīme un vērtība Latvijas sabiedrībā tiek samazināta un pat pakļauta degradācijai, jo šajā likumā ietvertais partnerības reģistrācijas pieļāvums, lai nākotnē vienādotu laulāto un partneru personiskās un mantiskās tiesības, paredzami radīs tādu kaitīgu situāciju, ka Latvijas sabiedrībā noslēgto laulību skaits samazināsies, tādējādi graujot arī tradicionālās ģimenes institūtu.

No Notariāta likuma grozījumiem izriet, ka būtisku jautājumu izšķiršana tiek pakārtota vienkāršām procedūrām, nediskutējot pēc būtības par partnerības institūta ieviešanas objektīvo nepieciešamību, uzmanību pievēršot tikai tās reģistrācijas pie zvērināta notāra faktam, kas lielā mērā kopē laulības noslēgšanas procedūru.

Šāda rīcība ļauj prezumēt nepieļaujamu Civillikuma 35. panta otrajā teikumā noteiktā, ka ir aizliegta laulība starp viena dzimuma personām, apiešanu, jo faktiski partnerības reģistrācija un laulība būs viens un tas pats.

Deputāti uzskata, ka Notariāta likuma grozījumi, kas paredz atteikšanos no laulībām kā vispārpieņemtas Latvijas sabiedrības vērtības, ir tautas nobalsošanā izšķirams jautājums.

Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 72. pantam 34 Saeimas deputāti vērsušies pie Valsts prezidenta, pieprasot apturēt Saeimā pieņemtā likuma «Grozījumi Notariāta likumā» publicēšanu uz diviem mēnešiem un nodot to tautas nobalsošanai.